Skip to main content

Wat is een Entrador
Business Analist?

Een Entrador Business Analist onderscheidt zich op 3 vlakken:

Persoonlijkheid, Een stevige basis in Business Analyse en een Expertise.

Persoonlijkheid

Een Entrador Business Analist is nieuwsgierig, analytisch en communicatief sterk, ondernemend en een beetje eigenwijs. Hij of zij heeft een goed gevoel voor politieke verhoudingen en stakeholder management en heeft de natuurlijke drang om dingen te verbeteren.

Binnen Entrador versterken we deze eigenschappen met trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Daarnaast organiseren we regelmatig sociale activiteiten waar collega’s elkaar beter leren kennen en elkaar kunnen versterken op sociaal en inhoudelijk vlak. Hiernaast is het binnen Entrador niet ongebruikelijk dat collega’s trainingen op hun expertisegebied verzorgen voor interne kennisdeling.

Alle Entrador collega’s zijn in de basis Business Analist. Business Analyse zien we als een echt vak, een ambacht. Om dit vak uit te bouwen en te verankeren in de basiskennis van iedere collega leiden wij al onze Business Analisten op volgens de internationale standaarden voor Business Analyse door het volgen van een gedegen opleidingstraject.

Het maken van een individueel opleidingsplan naast een lopende opdracht kan veeleisend zijn, vandaar dat we onze collega’s graag ontzorgen door een uitdagend standaard opleidingsaanbod. We bieden opleidingen daarom grotendeels groepsgewijs aan, zodat we onze expertise als geheel kunnen afstemmen op de eisen die worden gesteld aan Business Analisten, zowel nu als in de toekomst. Parallel hieraan blijft er altijd ruimte voor het volgen van individuele opleidingen. Ook bezoeken we seminars en delen we onze kennis en ervaring.

Daarnaast bieden we ruimte om nieuwe domeinen te verkennen en expertise op te bouwen over trends in werkmethodieken. Mochten er in een bepaald domein tijdelijk geen opdrachten zijn of is een trend z’n hoogtepunt voorbij, dan kan de Entrador collega altijd terugvallen op zijn/haar basis als Business Analist.

We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op actualiteiten en ontwikkelingen in de markt. Van tijd tot tijd zie je trends ontstaan binnen projecten. Soms verdwijnen de trends weer en andere keren worden ze de standaard manier van werken in veel organisaties. Vooruitkijken en anticiperen op deze trends biedt ons uitdagende kansen om meer te doen dan Business Analyse alleen.

Een stevige basis in Business Analyse

Expertise

Het Scrum raamwerk en Agile gedachtengoed zijn mooie voorbeelden. Steeds meer organisaties nemen afscheid van ontwikkeling in de vorm van waterval projecten en herkennen de sterke voordelen van wendbaarheid. De traditionele manier van werken is doorgaans vergroeid met de bedrijfscultuur en moeilijk te doorbreken. Een Business Analist is bij uitstek geschikt om organisaties te ondersteunen in een Agile transitie. Bijvoorbeeld in de versterking van Scrum teams door just-in-time de juiste requirements uit te werken in samenwerking met een Product Owner.

We bereiden onze Business Analisten voor op trends door ze tijdig op te leiden voor de ontwikkelingen die we in de markt zien ontstaan. Zo waren alle Entrador Business Analisten al vroeg als Product Owner gecertificeerd. Dit helpt ze nu in de nauwe samenwerking binnen in een Agile Scrum team, onder andere met de Product Owner. Zo anticiperen wij op veranderingen van rolinvulling binnen het Business Analyse vak.