Skip to main content

Product Ownership

Entrador ziet een groeiende klantvraag om te helpen bij de realisatie van veranderingen. Een trend hierbij is dat er een nieuw type gat ontstaat tussen de business en IT.

IT gaat (onder druk van de behoeften van de business m.b.t. snelheid, efficiëntie en resultaat) steeds meer over op Agile ontwikkeling. Ook het snijvlak van business en IT gaat mee in deze ontwikkeling.

De Scrum methodiek biedt een goede houvast om deze Agile ontwikkeling te faciliteren.

Parallel aan deze ontwikkeling verliest de business steeds meer grip op het proces. De vragen „wanneer is het af” en „wat kost het” kunnen niet meer beantwoord worden omdat dit samenhangt met de veranderende wensen, eisen en prioriteitstelling van de business. Een van de middelen voor de business om grip te krijgen op het Agile proces is de Product Owner rol. Deze rol wordt ingevuld door een persoon uit de business die verantwoordelijk is voor de veranderende of de te ontwikkelen dienst ofhet te ontwikkelen proces. Deze persoon zal tijd moeten vrijmaken om bij het Agile / Scrum team aan te sluiten. Daarnaast zal deze persoon zich moeten verdiepen in de middelen die het Scrum proces hem ter beschikking stelt om grip te krijgen.

Meestal heeft de business manager hier helemaal geen tijd voor / valt dit niet binnen zijn competentiegebied. Een aangestelde Product Owner kan uitkomst bieden, maar de competentieset van de persoon die deze rol gaat vervullen moet goed passen. In de praktijk blijkt dat een goede Business Analist precies over deze competentieset beschikt. Een officieel certificaat Scrum Product Owner versterkt het vertrouwen van de business in het succesvol vervullen van deze rol.

Om deze reden zijn bijna alle Entrador Business Analisten officieel Scrum Product Owner gecertificeerd.

De verandering in de aansturing van operationele afdelingen maakt dat ook de business projecten op een andere manier moet en wil aansturen. De generieke projectmanager die alle soorten projecten kan managen is aan het uitsterven. De focust komt steeds meer te liggen op de inhoud en het proces. Hiermee neemt de vraag naar experts op het snijvlak van business en IT verder toe.