Skip to main content

Business Analyse

Wij zien “Business Analyse” als een containerbegrip. Binnen elke organisatie is er wel een andere uitleg, al richten allen zich op het snijvlak van business en IT.

De specialisten van Entrador Consultancy Group kunnen u adviseren op de volgende gebieden:

  • Business analyse
  • Business consultancy
  • Informatie analyse
  • Procesmanagement
  • Requirements- en specificatie engineering

Diensten van deze specialisten zijn:

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Inzicht in en controle op de (eventueel nog te ontwikkelen) bedrijfsprocessen biedt mogelijkheden tot het verhogen van efficiëntie en effectiviteit, innovatie, flexibiliteit en het verkorten van de time to market. De procesanalyse, -ontwerp en –implementatie die hiervoor nodig is wordt ondersteund met technieken uit Lean Six Sigma.

PROBLEEMANALYSE

Verbetertrajecten worden binnen de organisatorische samenhang van mensen, technologie en processen getoetst of verder uitgewerkt. Het doel is het bepalen van de scope en het helder krijgen van de kern van het probleem.

IMPACT OP STRATEGIE

Oplossingen op strategisch niveau zeggen vaak weinig over de impact op de organisatie. Het analyseren van de impact op de organisatie en het uitwerken van de financiële onderbouwing kunnen helpen bij het kiezen van de juiste oplossingsrichting. Uit een dergelijke analyse is vaak meteen een eerste aanzet tot een realisatie- en implementatieplan te destilleren.

CREËREN REALISATIEPLAN

Het creëren van een realisatieplan vanuit een visie, strategie of concept vergt een gestructureerde en onderbouwde aanpak. Wij zorgen voor structuur, onderbouwing en transparantie. Via bewezen principes en methodieken van programma-, project- en verandermanagement zorgen wij dat een visie, strategie of concept niet vervalt in goede bedoelingen en mooie rapporten, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd, geïmplementeerd en verankerd wordt.

DRAAGVLAK CREËREN

Draagvlak voor wijzigingen ontstaat door een realisatieplan daadkrachtig te coördineren, er adequaat over te communiceren en het te verankeren in de organisatie. Het overtuigen, informeren en sturen van stakeholders op basis van tijdslijnen, budgetten en natuurlijk het uiteindelijke doel draagt bij aan de oplevering conform gestelde kwaliteitseisen en requirements.

BORGEN PROJECTRESULTATEN

Elk nieuw of veranderd proces of systeem zal na ontwikkeling en implementatie in de beheersorganisatie moeten landen zodat beheer en toekomstige wijzigingen zijn gewaarborgd. Door in de ontwikkelfase hier specifieke aandacht aan te besteden zal tijdens de implementatiefase het projectresultaat daadwerkelijk geborgd worden.

REQUIREMENTS MANAGEMENT 

De business-wens is helder maar de vertaling naar realisatie is essentieel voor succes. Aanpassing of ontwikkeling van een proces of systeem vraagt om een goede vertaling van de wens en duidelijke afspraken over de project deliverables. Professionele vastlegging en monitoring van deze afspraken (requirements) voorziet hierin. Daarnaast krijgt een organisatie meer overzicht en stuurinformatie over de status van het onderhanden werk.

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Het adequaat vertalen van business-wens, visie, strategie of concept naar een realiseerbaar plan is belangrijk voor het uiteindelijke projectresultaat. Dit geldt ook voor het vertalen van dit plan naar concrete technische/non-functional requirements voor systeem of proces. Mede op basis van deze requirements vindt realisatie plaats en wordt het realisatie team gestuurd.

Neem contact met ons op om te bespreken hoe wij uw organisatie verder kunnen helpen!