Skip to main content

Business Analyse

Nu en in de toekomst

De ontwikkeling van Business Analyse

Tien jaar geleden bestonden er verschillende rollen op het raakvlak van Business en IT, zoals functioneel en technisch ontwerpers, informatie analisten en business consultants. De naam ‘Business Analist’ bestond nog niet. Vandaag is de naam Business Analist een containerbegrip voor diverse rollen die alles wat op de business afkomt vertalen naar de rest van de organisatie. Van processen tot IT-aanpassingen.

Over een volgende tien jaar zal de naam Business Analist wellicht weer vervangen zijn door een andere term, de essentie van het ambacht blijft echter ongewijzigd. Het vertalen van de veranderingsvraag in de business naar de organisatie/operatie, in welke vorm dan ook.

 

Nu

De rol Business Analist kent men vooral in grote organisaties. Organisaties krijgen te maken met interne veranderingen in processen en systemen door een veranderde klantvraag, wetswijzigingen of een gewijzigde concurrentiepositie.

De eisen en wensen voor de gewenste veranderingen moeten op verschillende plaatsen opgehaald, geanalyseerd en vastgelegd worden. De impact moet worden bepaald en een advies gevormd over de mogelijke oplossingsrichtingen. Na besluitvorming wordt dit vertaald naar de bestaande en mogelijk nieuwe systemen en processen. Er wordt overlegd met de verschillende stakeholders en de organisatie moet worden begeleid bij de veranderingen. Dit domein is de natuurlijke plek voor een Business Analist.

DOMEINKENNIS

We zien vaak dat organisaties die vragen om hulp bij de verandering ook vragen om specifieke domeinkennis. Deze kennis kan vaak alleen opgedaan worden in het betreffende domein zelf

AGILE

In een Agile omgeving komt de naam Business Analist weinig voor. De werkzaamheden en competenties van een Business Analist komen het sterkst overeen met die van Product Owner. Alle Business Analisten van Entrador zijn Product Owner gecertificeerd en hebben vaak veel ervaring in het invullen of ondersteunen van deze rol.

AGILE CATALYST

De omslag naar Agile werken is in volle gang, veel organisaties groeien daarin naar volwassenheid. Onze Product Owners zijn uitstekend in staat om vanuit hun rol een organisatie verder te helpen met de Agile ontwikkeling.

 

Toekomst

Zoals de rol van de Business Analist is ontstaan zal deze ook verder veranderen. Wij zien de volgende ontwikkelingen.

CERTIFICERING

In organisaties die Agile gaan werken, zie je steeds meer traditionele rollen verdwijnen. Doordat de oude rollen enige raakvlakken hebben met Business Analyse wordt nog wel eens gedacht dat met enig herschrijven van het C.V., iemand de Business Analyse rol ook wel kan vervullen. In praktijk valt dit echter tegen, waardoor er steeds meer Business Analisten zijn die het vak niet verstaan.

Voor klanten en inkopers wordt het steeds lastiger om het onderscheid te zien.

Om deze reden zet Entrador sterk in op de officiële Business Analyse certificering. Dit is een zwaar certificeringstraject volgens internationale standaarden, waarbij de vaardigheden op verschillende momenten getoetst worden. Door deze certificaten zijn echte Business Analisten te onderscheiden: iemand die haar of zijn vak verstaat.

DIGITALE TRANSFORMATIE

Digitale Transformatie is de omslag binnen organisaties om sneller en efficiënter te kunnen inspelen op veranderingen in de markt en beter te voldoen aan de klantvraag. Door de razendsnelle technische ontwikkelingen ontstaan er nieuwe diensten, software en producten met een snelle time to market. De concurrentie neemt toe en onderscheidt zich door een steeds vollediger klantbeleving (customer experience). Klanten staan steeds meer centraal en nemen geen genoegen meer met minder dan een uitstekende en snelle service.

Om in deze snel veranderende markt de positie te behouden of te groeien, moeten organisaties snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Er wordt gezocht naar wendbaarheid: kortere ontwikkelcycli zodat er herhaaldelijk, en in vroeg stadium, bijgestuurd kan worden op hetgeen op dat moment de meeste waarde oplevert voor de klant. Dit vraagt niet alleen om de inzet van nieuwe (digitale) technologie, ook vraagt het om een andere manier van werken: andere bedrijfsprocessen, informatievoorziening en een cultuuromslag.

Dergelijke grote verandertrajecten vragen om degelijke analyses, overzicht en inzicht. Een Business Analist helpt organisaties hierbij.